Reklamace a vrácení zboží

 1. Vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy
 2. Výměna zboží
 3. Reklamace
 1. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

  Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

  Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím:

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  Kupující, tedy zákazník, nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  Spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit.

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo vnitřní prostory bytu/domu. (dále jen „Náhrada“).

  Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

  V případě, že budete zasílat zpět zboží kvůli chybě našeho obchodu (například zaslání jiného než objednaného produktu), zvolte u České pošty službu:
  - pokud jde o zboží do hodnoty 1000 Kč - "Doporučený balíček" bez pojištění
  - pokud jde o zboží v hodnotě nad 1000 Kč - "Cenný balík" s pojištěním na hodnotu zboží

  Pokud se jednalo o chybu obchodu, poštovné Vám bude uhrazeno. Zboží neodesílejte expresními způsoby dopravy jako jsou například EMS u České pošty, náklady nad běžné poštovné bohužel nebudou uhrazeny.

  V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme kontaktovat náš obchod, rádi Vám poradíme tak, aby vše proběhlo dle Vašich představ. Je také možné zařídit vyzvednutí přímo u Vás doma.

  Důrazně doporučujeme zejména vracet zboží včetně originálního obalu a visaček!

  V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

  V našem eshopu umožňujeme i vrácení jen části objednávky. V takovém případě bude dopravné u dotčené objednávky účtováno ve výši, která odpovídá nákladům na dodání ponechaného zboží (viz tabulka Dopravné)

 2. Výměna zboží

  Pokud potřebujete vyměnit zboží z důvodu špatně zvolené velikosti, zboží nesmí být poškozeno, užíváno, musí být v originálním obalu a kompletní (vč. neodstřižených tagů).

  První výměna je zcela zdarma. V případě dalších výměn je účtován poplatek ve výší 100 Kč.

 3. Reklamace

  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji.

  Kupující je povinen při přebírání od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit.

  Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, na adresu operátora e-shopu - e-mail info@dragonsport.cz , telefon: 777 315 163, Adresa provozovny: DRAGON SPORT, Železničářů 571, 27201 Kladno.

  Reklamace použitého zboží je možné uplatnit osobně na prodejně nebo zasláním na adresu naší provozovny: DRAGON SPORT, Železničářů 571, 27201 Kladno, e-mail info@dragonsport.cz, telefon: 777 315 163

  Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží Formulář pro uplatnění reklamace, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • název a číslo výrobku, a kupní cena ( doklad o zakoupení, např. kopii paragonu, číslo objednávky, výjezd z terminálu, či udání přesného dne a místa nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
  • reklamované množství
  • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace
  • kontaktní spojení (nejlépe tel.číslo či e-mail adresa)
  • adresa zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána

  Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději do 30 dní.

  Zboží nelze reklamovat pokud bylo neodborně opravováno či používáno v rozporu s návodem.

  Případné spory mezi zákazníkem a naším obchodem je možné řešit i mimosoudně přes Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).