Obchodní podmínky

Internetový obchod www.dragonsport.cz je jedním z největších prodejců sportovního oblečení a obuvi v České Republice. V naší nabídce naleznete více než 30 000 produktů od těch nejlepších značek. Vždy děláme vše pro spokojenost našich zákazníků.

 1. Objednání zboží
 2. Způsob platby
 3. Doprava a dodání zboží
 4. Storno objednávky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
 6. Výměna zboží
 7. Reklamace
 8. Ochrana osobních dat
 9. Odpovědnost za správnost údajů
 10. EET
 11. Všeobecná ustanovení
 1. Objednání zboží

  Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  Po odeslání objednávky bude zákazníkovi odesláno potvrzení o jejím přijetí. Zákazník může být rovněž kontaktován ohledně potvrzení objednávky telefonicky.

  Vzhledem k tomu, že nabízíme obrovský sortiment zboží za úžasné ceny, může se stát, že Vámi objednaný artikl již nebude k dispozici. V takovém případě Vás budeme neprodleně informovat tak, aby jste si mohli vybrat alternativní produkt, nechat si poslat jen dostupné zboží či případně objednávku zrušit.

  V případě, že objednávka byla učiněna zákazníkem, který si v minulosti nepřevzal objednané zboží, prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit, případně vyžadovat platbu za zboží předem.

 2. Způsob platby

  Objednávku je možné uhradit předem bankovním převodem případně platební kartou nebo dobírkou až při převzetí zásilky.

 3. Doprava a dodání zboží

  Zboží je ve většině případů expedováno nejdéle do 10 pracovních dní. V případě, že by doba dodání měla překročit tuto lhůtu, bude zákazník neprodleně informován a dostane možnost objednávku bez jakýchkoliv sankcí zrušit.

  V DragonSportu děláme vždy maximum pro to, aby Vám objednané zboží dorazilo co nejdříve. Většinou se podaří odeslat zboží za 5-7 pracovních dní. Doprava poté trvá u České pošty a PPL 1-2 pracovní dny. V případě, že zvolíte vyzvednutí přes systémZásilkovna, počítejte s dopravou 2-3 pracovní dny.

  V sekci výprodej skladu naleznete navíc stovky položek, které můžeme odeslat okamžitě a doba dodání se u nich tak pohybuje mezi 2-4 pracovními dny.

  Aktuální ceny dopravy naleznete zde.

 4. Storno objednávky

  Storno objednávky ze strany nakupujícího

  Objednávku lze stornovat jak telefonicky, tak e-mailem, pokud nedošlo k expedici zboží. V případě, že bude objednávka stornována později, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s expedicí zboží. Stejný nárok vzniká i v případě, že si kupující řádně objednané zboží nepřebere.

  Pokud se nám zásilka vrátí jako nepřevzatá, kupujícího o tom informujeme a pokud má o zboží stále zájem, bez jakýchkoliv vícenákladů mu ho pošleme znovu.

  Storno objednávky ze strany prodávajícího

  V případě, že se zboží, které zákazník objednal v našem internetovém obchodě, přestane vyrábět či dodávat na český trh, objednávka bude stornována a zákazník bude neprodleně informován. Dále si vyhrazujeme právo stornovat objednávky, které v důsledku chyby systému obsahují zboží s nesprávnou cenou. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

  Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

  Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím:

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  Kupující, tedy zákazník, nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  Spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit.

  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo vnitřní prostory bytu/domu. (dále jen „Náhrada“).

  Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

  V případě, že budete zasílat zpět zboží kvůli chybě našeho obchodu (například zaslání jiného než objednaného produktu), zvolte u České pošty službu:
  - pokud jde o zboží do hodnoty 1000 Kč - "Doporučený balíček" bez pojištění
  - pokud jde o zboží v hodnotě nad 1000 Kč - "Cenný balík" s pojištěním na hodnotu zboží

  Pokud se jednalo o chybu obchodu, poštovné Vám bude uhrazeno. Zboží neodesílejte expresními způsoby dopravy jako jsou například EMS u České pošty, náklady nad běžné poštovné bohužel nebudou uhrazeny.

  V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme kontaktovat náš obchod, rádi Vám poradíme tak, aby vše proběhlo dle Vašich představ. Je také možné zařídit vyzvednutí přímo u Vás doma.

  Důrazně doporučujeme zejména vracet zboží včetně originálního obalu a visaček!

  V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

  V našem eshopu umožňujeme i vrácení jen části objednávky. V takovém případě bude dopravné u dotčené objednávky účtováno ve výši, která odpovídá nákladům na dodání ponechaného zboží (viz tabulka Dopravné)

 6. Výměna zboží

  Pokud potřebujete vyměnit zboží z důvodu špatně zvolené velikosti, zboží nesmí být poškozeno, užíváno, musí být v originálním obalu a kompletní (vč. neodstřižených tagů).

  První výměna je zcela zdarma. V případě dalších výměn je účtován poplatek ve výší 100 Kč.

 7. Reklamace

  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji.

  Kupující je povinen při přebírání od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit.

  Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, na adresu operátora e-shopu - e-mail info@dragonsport.cz , telefon: 777 315 163, Adresa provozovny: DRAGON SPORT, Železničářů 571, 27201 Kladno.

  Reklamace použitého zboží je možné uplatnit osobně na prodejně nebo zasláním na adresu naší provozovny: DRAGON SPORT, Železničářů 571, 27201 Kladno, e-mail info@dragonsport.cz, telefon: 777 315 163

  Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží Formulář pro uplatnění reklamace, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • název a číslo výrobku, a kupní cena ( doklad o zakoupení, např. kopii paragonu, číslo objednávky, výjezd z terminálu, či udání přesného dne a místa nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
  • reklamované množství
  • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace
  • kontaktní spojení (nejlépe tel.číslo či e-mail adresa)
  • adresa zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána

  Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději do 30 dní.

  Zboží nelze reklamovat pokud bylo neodborně opravováno či používáno v rozporu s návodem.

  Případné spory mezi zákazníkem a naším obchodem je možné řešit i mimosoudně přes Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

 8. Ochrana osobních dat

  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 9. Odpovědnost za správnost údajů

  Některé části obsahu na našich internetových stránkách jsou převzaty od smluvních partnerů. Z tohoto důvodu nemůže náš internetový obchod žádným způsobem zaručit, že se zde neobjeví žádné věcné, technické či tiskopisné chyby. www.dragonsport.cz tudíž nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na základě informací použitých na našich internetových stránkách.

  Popisky zboží

  Vzhledem k nesmírně široké nabídce produktů, jsme nuceni u většiny z nich, tvořit český popisek automatickým překladem z angličtiny.

  Takový popisek nemusí být vždy úplně přesný a z toho důvodu ponecháváme v detailu zboží také originální anglický popisek.

  Pokud si jako zákazník nejste jistý nějakým parametrem či vlastností daného produktu, prosím kontaktujte nás telefonicky či emailem, vždy uděláme vše pro to, aby měl zákazník všechny informace potřebné pro rozhodnutí o koupi.

 10. EET

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 11. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, provozovatelem tohoto eshopu, kterým je Ing. Marek Majer, IČO: 87043084 se sídlem Mostecká 3165, 27201 Kladno a kupujícím (zákazníkem).

  Kupující je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami pro dodávky zboží ještě před objednáním zboží.

Jak z výše uvedených podmínek vyplývá, prodávající se vždy snaží dělat maximum pro spokojenost zákazníka a poskytuje nadstandardní služby i nad rámec zákona. (viz. Výměna zboží)